LATEST NEWS

FEEDBACK FROM GRADUATES

聯合畢業典禮 2016
揚威帆船酒店 失手考生華麗翻身
從參加兩次會考到當上助教
PolyU SPEED榮譽學士學位銜接課程 提供優質高等教育
國際交流計劃 擴闊學生視野
學院設施完備 講師悉心教導
學生大使計劃 助學生全面發展
課程融合實習 為事業打好基礎